Email Writing

การเขียน email ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อกับคนทั่วโลกง่ายนิดเดียว

ตัวอย่าง resume

ตัวอย่าง resume และจดหมายสมัครงานนับร้อยตัวอย่างที่นี้ที่เดียว

Business Writing

การเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ติดต่อ ค้าขาย จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนไทย.

คำสอนท่านพุทธทาสภิกขุ

ธรรมะคือความเป็นธรรมดา ความเป็นธรรมชาติของทุกสรรพสิ่ง ไม่มีธรรมะไม่มีชิวิต

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จดหมายแสดงความยินดี (A Letter of Congratulations)

ตัวอย่างจดหมายแสดงความยินดี (A Letter of Congratulations ) กับเพื่อนร่วมงานในบริษัทเดียวกันหรือต่างที่ทำงาน ภาษาอังกฤษและคำแปลไทย การเขียนจดหมายหรืออีเมล์เพื่อแสดงความยินดีกับคนที่เรารู้จักในฐานะที่เขาประสบความสำเร็จในบางเรื่อง เป็นสิ่งที่ดีที่มิตรควรทำให้แก่กัน จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน วันนี้เราเอาตัวอย่างบางส่วนมาฝากครับ A Letter of Congratulations

25 August, 2011

Dear Mr. Chalee,

I am delighted to convey my warmest congratulation on your appointment to the International Sales Manager. I knew that you would get this reward, as the many years of your services and hard working for your company as well as your customers in many ways.

My Colleagues join me in sending you our best wishes for your success.

Best regards,
(                     )
------------------ 

จดหมายแสดงความยินดี

25 สิงหาคม 2554

เรียน คุณชาลี

ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่คุณได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ ซึ่งผมทราบดีว่าคุณจะต้องได้รับรางวัลจากการบริการและการทุ่มเทของคุณที่มีต่อบริษัทและลูกค้าในด้านต่างๆ มากมายนี้อย่างแน่นอน

ทางเพื่อนๆ ที่สำนักงาน และผมเองขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณด้วยครับว

ขอแสดงความนับถือ
(                               )
--------------------------

Note:

ในการเขียนแปลจดหมายจากอังกฤษเป็นไทยผู้เขียนอาจไม่ได้แปลตรงตัวทุกคำพูดนะครับ ซึ่งจริงๆ แล้วการเขียนจดหมายของแต่ละภาษา ก็จะมีสำนวนต่างๆ ที่สื่อความหมายแตกต่างกันออกไป โดยสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงจะอยู่ที่ใจความสำคัญของเรื่องที่เราต้องการสื่อให้ผู้รับทราบ มากกว่าการแปลคำต่อคำประโยคต่อประโยค

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างการแนะนำตัวเอง (Self-Introduction) ภาษาอังกฤษ

สำหรับพนักงานบริษัทแล้วบางครั้งเราต้องเดินทางไปแนะนำตัวเองยังที่ต่างๆ ซึ่งเป็นการกล่าวแนะนำตัวเองแบบสั้นๆ วันนี้เรานำประโยคสำหรับกล่าวแนะนำตัวภาษาอังกฤาพร้อมคำแปลไทยเองมาฝาก
ตัวอย่างที่ 1
Hello, it’s a pleasure to meet you all. I am Sompong. I am from Bangkok, Thailand. This is my third trip to the United States, and I really enjoy it. I am working for a trading company as an assistant manager in the overseas distribution section. Thank you.

สวัสดีครับ เป็นความสุขที่ได้พบทุกท่าน กระผมคือ สมพงษ์ ผมมาจากกรุงเทพฯ ประเทศไทย นี่เป็นครั้งที่ 3 ของผมที่เดินทางมาสหรัฐฯและผมก็ชอบจริงๆ ผมทำงานกลับบริษัทการค้าแห่งหนึ่งในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ ขอขอบคุณครับ


ตัวอย่างที่ 2 
Hello, everybody I’m Macus. I am a system engineer for IBMM. My job is to develop new computer software, and I enjoy the job very much, because software development is very creative and imaginative work. So if anyone here is interested in computers and computer software, please let me know. We can spend hours talking about computers.

สวัสดีครับ ทุกๆคน ผมชื่อ มาคัส ผมเป็นวิศวกรวางแผนของบริษัทไอบีเอ็มเอ็ม งานของผมคือ การพัฒนาคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่และผมชอบงานนี้มากเพราะว่าการพัฒนาซอฟแวร์เป็นงานที่สร้างสรรค์และใช้จินตนาการมาก ดังนั้น ถ้าใคร ณ ที่แห่งนี้ที่สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ได้เป็นเวลาหลายชั่วโมงทีเดียว (พูดกันได้นานเลยเพราะสนในสิ่งเดียวกัน)

ตัวอย่างที่ 3 
Hello, everybody. I am Manee from the USA. I am working for an agent for an electric company. It has been about five months since I came to Thailand and I miss my family very much. It’ll be several months before they come here, and I hope to continue to have an enjoyable single life till then. Thanks.

สวัสดีครับทุกๆท่าน ผมชื่อมานี จากสหรัฐอเมริกา ผมทำงานเป็นตัวแทนจำหน่ายบริษัทไฟฟ้า เป็นเวลา 5 เดือนแล้ว ตั้งแต่ผมมาถึงประเทศไทย ผมคิดถึงครอบครัวมาก อีกหลายเดือนกว่าที่พวกเขาจะมาอยู่ที่นี่ และผมก็หวังว่าจะใช้ชีวิตโสดอย่างสนุกสนานต่อไปเรื่อย จนกระทั่งถึงวันนั้น ขอบคุณครับ

ตัวอย่างประโยคอื่นๆ
It's a pleasure to speak to you.
รู้สึกยินดีที่ได้พูดกับทุกคน

Hello, it's really great to get to know each other.
สวัสดีครับ เป็นการดีจริงๆที่ได้รู้จักกัน

ที่มารูปภาพ: hararie-japan-tokyo-tokyo.com

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประโยคและตัวอย่างจดหมายท้วงหนี้ภาษาอังกฤษJuly 10, 2011

Mr. Robin Silva
Accounts Payable
Ascos International Co, Ltd.
6564 Angles, CA 90036

Re: Past Due Balance for $57,678.86

Dear Mr. Silva:

Our accounting records show your account has a balance of $57,678.86, sixty days overdue. We still have not heard from you regarding the payment. A statement of all the outstanding invoices is attached for your reference.
We value our business relationship and hope to continue serving your company. However, we are afraid that we cannot consider extending additional credit to you until payment has been made for the above amount before August 7, 2011.

Your prompt attention will be highly appreciated.

Sincerely,
Rache Won
Rache Won
Accounts Receivable

Enclosure
--------------------------------------------------------------------------------------- 
คำแปลภาษาไทย

10 กรกฎาคม 2011

คุณรอบิน ซิลวา
เจ้าหนี้การค้า
บริษัท แอสคอสอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
6564 ถนนซานเฟนันโดอะเวนิว
ลอสแอนเจริส แคลิฟอร์เนีย 90036

หัวข้อ: ยอดเงินค้างชำระจำนวน 57,678. 86 ดอลลาร์สหรัฐ

เรียน คุณซิลวา

ข้อมูลทางบัญชีของบริษัทเรา ระบุว่าทางบริษัทของท่านมียอดค้างชำระที่เลยกำหนดจ่าย 60 วัน เป็นจำนวน 57,678.86 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ทางเรายังไม่ได้รับเงิน ทางเราจึงได้แนบใบส่งสินค้าที่ยังไม่ได้รับการชำระเงินมาเพื่อพิจารณา
บริษัทให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจซึ่งกันและกัน และหวังว่าจะให้บริการท่านได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่ชำระเงินจำนวนนี้ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2011 ทางบริษัทเกรงว่าจะไม่สามารถพิจารณาขยายเครดิตในการซื้อสินค้าครั้งต่อได้

จักขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการดำเนินงานโดยเร็ว

ขอแสดงความนับถือ
เรซี หวัน
ลูกหนี้การค้า

เอกสารแนบท้าย
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
รูปแบบประโยคที่ใช้บ่อย

1. a balance of …
    ยอดค้างชำระจำนวน..., ยอดคงเหลือจำนวน...

2. …Overdue เลยกำหนด
…Overdue มักจะอยู่ท้ายประโยคในรูปของ “เวลา + overdue” เพื่อแสดงให้รู้ว่ามันเลยกำหนดแล้ว

3. Hear from… ได้รับ (ข่าว จดหมาย โทรศัพท์ เป็นต้น)

4. … is attached for your reference
          ได้แนบ…มาเพื่อพิจารณา

5. We are afraid that we cannot …until…
          ทางเราเกรงว่าจะไม่สามารถ…จนกว่า…

6. …will be highly appreciated
          จักขอบคุณยิ่งสำหรับ…

วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

การเขียนจดหมายทวงหนี้ภาษาอังกฤษ (How to write a collection letter)

การเขียนจดหมายทวงหนี้  


ในการทำธุรกิจนั้น เราอาจจะต้องเจอปัญหาการจ่ายเงินล่าช้า หรือการไม่ยอมจ่ายเงิน ทำให้ต้องเขียนจดหมายทวงหนี้ (Collection letter) เพื่อให้อีกฝ่ายจ่ายเงินให้กับอีกฝ่าย 
จดหมายภาษาอังกฤษในการท้วงหนี้นั้น สำนวนการเขียนจดหมายทวงหนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ฝ่ายตรงข้ามอาจจะลืมจ่ายด้วยความไม่ตั้งใจ หรืออาจจงใจไม่ยอมจ่ายเงิน ดังนั้นเราต้องเขียนด้วยสำนวนที่แสดงถึงการกดดันให้อีกฝ่ายจ่ายเงิน และสำนวนเขียนต้องไม่เป็นการบีบคั้นหรือเห็นใจมากเกินไป

โครงสร้างจดหมาย หลักๆ ประกอบด้วย

เนื้อหา (Body)

การเขียนตัวเนื้อหาจดหมาย ควรสั้น กระชับ พร้อมกับแจ้งว่ายังไม่ได้รับการชำระเงิน แสดงรายการที่ค้างชำระ และความจริงใจที่จะทำธุรกิจร่วมกันต่อไป และหวังให้อีกฝ่ายชำระเงินโดยเร็ว

สำนวนปิดท้าย (Closing Segment)

การเขียนสำนวนปิดท้ายจดหมายจะแตกต่างกันตามสถานการณ์ ถ้าเป็นการค้างชำระเงินครั้งแรก อาจเกิดเพราะความหลงลืม จึงควรเขียนจดหมายทวงหนี้ ด้วยสำนวนที่สุภาพและขอบคุณที่ทำธุรกิจร่วมกัน แต่ถ้าหากอีกฝ่ายค้างชำระหลายครั้งเราควรใช้สำนวนที่กดดันเพื่อเตือนให้อีกฝ่ายทราบว่าหากยังไม่ชำระเงินจะยกเลิกสัญญา

เอกสารแนบ (Enclosure)

เราควรแนบใบส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน หรือจดหมายตอบโต้การทวงหนี้เพื่อเป็นการเตือนถึงการชำระเงิน ถ้ามีเอกสารแนบท้ายควรเขียนคำว่า Enclosure ที่มุมซ้ายล่างของจดหมายเพื่อให้รู้ว่ามีเอกสารแนบ


ขอบคุณรูปจากอินเทอร์เน็ต

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เทคนิคแปลไทยเป็นอังกฤษทั้งประโยคด้วย Google แปลภาษา

คุณกำลังมองหาวิธีการแปลประโยคภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอยู่รึเปล่า? คุณกำลังมองหาโปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษแบบรวดเร็วด้วยการป้อนภาษาไทยเข้าไปทั้งประโยค อยู่รึเปล่า? คุณกำลังประสบปัณหาอยากเขียนบทความภาษาอังกฤษแต่ไม่มีความรู้เรื่องไวยากรณ์ (grammar) เรื่อง  Tenses และไม่รู้จะเขียนอย่างไร อยู่รึเปล่า? คุณกำลังหาคนช่วยเขียนให้แต่ไม่มีใครว่างช่วยคุณเลยใช่รึเปล่า? วันนี้เรามีทางออกให้คุณ!!! ด้วยเจ้า Google Translate  (กูเกิลแปลภาษา) : http://translate.google.co.th/?hl=th&tab=wT
Google ได้สร้างเครื่องมืออันแสนวิเศษมหัศจรรย์มาให้เราตัวหนึ่ง  ชื่อว่า  Google Translate ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถ แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ หรือแปลอังกฤษเป็นไทย ได้อย่างง่ายดาย แน่นอนครับ ทุกคนเคยใช้และทุกคนก็ต้องเคยบอกว่า มัน (แปล) ห่วยมาก แปลแล้วอ่านไม่รู้เรื่อง อ่านแล้วจิตตก ใช้ไม่ได้ 

อย่าครับ....  อย่าเพิ่งไปว่าน้อง GGT (Google Translate) เขาแบบนั้น น้องเขาเกิดมาจากโปรแกรมเมอร์ที่คิดไม่ค่อยเหมือนคนเท่าไหร่ ดังนั้นเวลาเราจะใช้น้องเขา เราก็ต้อง สลัดความคิดแบบเดิมๆ ของเราทิ้งไปครับผม เรามาดูกันดีกว่าครับ ว่าเราจะใช้น้องเขาอย่างไรดี

จะแปลไทยเป็นอังกฤษอย่างไรดี
หากท่านต้องการที่จะใช้ Google Translate (แปลภาษา) ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เราขอแนะนำวิธีการดังต่อไปนี้

1. หากต้องการแปล บทความยาวๆ เราขอแนะนำให้ ลองทำการแปลที่ละประโยค หรือทีละย่อหน้าก่อน
2. หากต้องการแปลไทยเป็นอังกฤษ พยายามตัดคำฟุ่มเฟือยออกไป เช่นคำว่า จ้ะ นะ ครับ จัง เพราะบางครั้ง Google Translate จะรวมคำเหล่านี้เข้ามาในการแปล ทำให้โอกาสในการแปลนั้นผิดพลาดสูง
3. หากแปลไทยเป็นอังกฤษ หาคำหรือประโยคที่ออกมานั้นดูไม่ค่อยเข้าที ลองเปลี่ยนคำที่ใกล้เคียง แล้วลองเปลี่ยนดูจนได้คำที่เหมาะสม เข้าท่า 
4. อย่าลืมที่จะคำนึงถึง คำศัพท์เฉพาะ คำศัพท์ในวงการ หรือคำแสลงใดๆ ก็ตาม เพราะบางที Google Translate อาจให้ความหมายที่ไปคนละทางเลยก็ได้ ให้เรา ทับศัพท์ไปเลย
5. คำหนึ่งคำอาจมีความหมายหลากหลายรูปแบบ อย่าลืมที่จะดูคำที่ Google Translate แปลให้เพิ่ม โดยจะอยู่ใต้คำแปลหลัก (คลิกที่คำภาษาอังกฤษจะมีคำใกล้เคียงให้เลือกใช้ เช่นคำว่า ลือ จะแปลได้ว่า Propagate. แต่ก็จะมีคำอื่นที่ใกล้เคียงกันเช่น spread widely , make known , circulate , broadcast, disseminate ,propagate
6. อีกเทคนิคคือ ใช้จุด full stop เมื่อจบประโยค
คำว่า full stop (.) สำหรับบางคนอาจจะเรียกว่า stop, full point หรือ dot ก็ได้นะครับ เอาไว้ใช้เมื่อจบประโยคภาษาอังกฤษ เช่น Yesterday, I wrote a letter to a friend.
ใส่ จุด ในภาษไทยเนี่ยนะ...    ใช่แล้วครับ
เราใช้ จุด เพื่อแสดงให้น้อง GGT เห็นว่า เออ น้องแปลถึงแค่นี้ล่ะนะ ไม่ต้องสะเออะทำเก่งไปรวมเอาคำอื่น ๆ มาแปลด้วย เดี๋ยวพี่หงุดหงิด

7. คำนึงเสมอว่าประโยคภาษาอังกฤาที่เราแปลออกมาได้นั้นต้องประกอบด้วย หลักๆ คือ ประธาน กริยา กรรม ดังนั้นในประโยคภาษาไทยก่อนแปลเราต้องทำให้ประโยคภาษาไทยมีประธาน กริยา กรรม  เราอาจเพิ่มเติมคำ แต่งเติมให้น้อง GGT เข้าใจง่ายขึ้น
8. สุดท้าย ไม่ว่าคุณจะแปลไทยหรืออังกฤษ ให้ลองเปรียบเทียบประโยคก่อนแปลและหลังแปลดูก่อน อย่าเอาประโยคที่ได้ทำการแปลนั้นไปใช้ทันที ตรวจทานเรื่องคำดูอีกสักครั้ง ลองปรับบางคำเพื่อให้เหมาะสมกับประโยคนั้นมากที่สุดดูก่อน

ข้อควรระวัง วิธีการแปลด้วย GGTนี้เป็นวิธีการแปลแบบง่ายๆ โดยบทความภาษาอังกฤษที่แปลออกมานั้นจะไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ (แกรมมาร์) อย่างสมบูรณ์ 100% นะครับ แต่ก็พอสื่อสารได้บ้าง ทางที่ดีเราควรจะขัดเกลาบทความให้ถูกหลักแกรมมาร์ด้วยตนเองอีกรอบ ขอให้เพื่อนๆ เอาไปศึกษา สังเกต ต่อยอด คิด ทบทวน ทำซ้ำ ปรับปรุงจนได้เทคนิคของตัวเองในการเขียนบทความภาษาอังกฤษด้วยเจ้า GGT นะครับผม 
สุดท้ายวิธีการที่ดีที่สุดในการแปลไทยเป็นอังกฤษ คือ การเริ่มศึกษาภาษาอังกฤษให้เข้าใจอย่างท่องแท้ ศึกษาหลักแกรมมาร์ ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษกันนะครับ จะได้เขียนบทความภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง อย่างมั่นใจ!!

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ตัวอย่างเรียงความภาษาอังกฤษ พ่อแม่คือครู

บทความนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างของการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay) เป็นบทความเกี่ยวกับพ่อแม่คือครูที่ดีที่สุด หลายคนสงสัยว่า Essay คืออะไร Essay คือ เรียงความหรือบทความซึ่งเขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษนั่นเอง 
ตัวอย่างเรียงความภาษาอังกฤษ
Parents are the best teachers.
(พ่อแม่คือครูที่ดีที่สุด)

                Throughout my lift, I have been lucky to have a very good relationship with my parents. They have supported me, given me necessary criticism, and taught me get deal about how to life my life. Parents can be very important teachers in our life. However, they are not always the best teachers.
               Parents may be too close to their children emotionally, Sometimes they can only see their children through the eyes of a protector. For example, they may limit a child’s freedom in the name of safety.  A teacher might see a trip  to a big city  as a valuable new experience. However, it might seem too dangerous to a parent.
               Another problem is that parents may expect their children’s interest to be their own. They can’t seem to separate from their children in the mind. If they love science, they may try to force their child to love science too, But  what if their child ‘s true love is art, or writing, or car repair?
               Parents are usually eager to pass on their values to their children. But should children always believe what their parents do? Maybe different generations need different of thinking. When children are young, they believe that their parents are always right. But when they get order, they realize that there are other views. Sometimes parents, especially older ones, can’t keep up with rapid social or technological changes.  A student who has friends of all different races and backgrounds at school may find that his parents have narrower views. A student who loves computers may find that his parents don’t really understand or value the digital revolution. Sometimes kids have to find their own ways to what they believe in.       
               The most important to realize is that we all have many teachers in our lives. Our parents teach us, and our peers teach us Books and newspapers and television also teach us. All of them are valuable.

               ตลอดชีวิตของฉัน  ฉันโชคดีมาตลอดที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับพ่อแม่ของฉัน พวกเขาส่งเสริมฉัน ให้คำวิจารณ์ที่จำเป็นแก่ฉันและสอนฉันมากมายเกี่ยวกับวิธีที่จะดำรงชีวิต พ่อแม่สามารถเป็นครูที่สำคัญมากในชีวิต อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็อาจไม่ใช่ครูที่ดีที่สุดเสมอไป
               พ่อแม่อาจจะใกล้ชิดกับลูกๆ ในแง่ของอารมณ์เกินไปจนบางครั้งพวกเขาอาจมองลูกด้วยสายตาของผู้ที่คอยปกป้องเท่านั้น ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจจะจำกัดเสรีภาพของลูกๆ เพื่อความปลอดภัย ครูอาจจะมองการเดินทางไปในเมืองใหญ่ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ อย่างไรก็ดี มันอาจจะดูเหมือนว่าอันตรายเกินไปในสำหรับพ่อแม่
               อีกปัญหาหนึ่งก็คือ พ่อแม่อาจจะคาดหวังความสนใจของลูกให้เป็นเหมือนตัวเขาเอง พวกเขาดูเหมือนว่าจะไม่สามารถแยกออกจากเด็กๆ ได้ในแง่ของจิตใจ ถ้าเขารักวิทยาศาสตร์ พวกเขาก็อาจจะพยายามบังคับให้ลูกรักวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกัน แต่อะไรจะเกิดขึ้น หากความสนในที่แท้จริงของเด็กๆ คือศิลปะ หรือการเขียน หรือการซ่อมรถ
               พ่อแม่มักจะชอบเอาค่านิยมใส่ลงไปในตัวลูก แต่เด็กๆ ควรจะเชื่อในสิ่งที่พ่อแม่หมั่นทำให้หรือไม่ อาจจะเป็นไปได้ที่ว่า คนในแต่ละรุ่นที่แตกต่างจำเป็นต้องมีวิธีคิดที่แตกต่างกันด้วย เมื่อเด็กยังหนุ่มยังสาวพวกเขาเชื่อว่าพ่อแม่เป็นฝ่ายถูกเสมอ แต่เมื่อเขาโตขึ้น เขาตระหนักรู้ว่ามีมุมมองอื่นๆ อีก บางครั้ง พ่อแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อแม่ที่มีอายุมาก ไม่สามารถตามทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีที่รวดเร็วได้ นักเรียนที่มีเพื่อนต่างชาติและพื้นเพที่โรงเรียนอาจพบว่า นักเรียนที่รักคอมพิวเตอร์กอาจจะพบว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจ หรือให้คุณค่ากับการวิวัฒนาการทางระบบตัวเลขอย่างจริงๆ บางครั้งเด็กก็ต้องหาทางที่จะทำในสิ่งที่เขาเชื่อด้วยตัวเอง
              สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องตระหนักไว้ก็คือ เราทั้งหมดมีครูหลายคนในชีวิตของเรา พ่อแม่สอนเรา และเพื่อนในกลุ่มสอนเรา หนังสือ หนังสือพิมพ์และทีวีก็สอนเราเช่นกัน พวกเขาทั้งหมดมีค่า
-------------------------------------------------------------------------
วันหลังจะหาเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อต่างๆ มาลงให้เพิ่มเติมครับ
ขอบคุณรูปจากอินเทอร์เน็ต

เรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อเกี่ยวกับเด็ก

วันนี้ผมเอาตัวอย่างเรียงความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อเรื่อง เด็กๆ ควรเติบโตที่ไหน (where should kids grow up?) เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ท่านใดที่มองหาเรียงความภาษาอังกฤษอยู่ ลองเอาตัวอย่างนี้ไปประยุกต์ดูนะครับ

There are advantages and disadvantages to a childhood in either the country or in a city. It’s hard to say which is better. Growing up in the country means a certain amount of isolation. You’re in a small town or on a farm and not with a lot of people. Even more important, the people you meet every day tend to be just like you. Most will be the same race as you, have the same background as you, and will go to the same schools as you. In the city, the people you meet are all different. There are different races and different cultures. You get a more interesting mix.

City people tend to come from a lot of different places and move around a lot. So, there isn’t the sense of community in the city that you have in the country. People in the city can live in the same apartment building for twenty years and never get to know their neighbors. In the country, everybody knows everybody. For a child, this means the country is more secure. A child can get lost or hurt in the city and have no one to turn to. In the country, everyone’s a neighbor. People in the country feel connected to each other.

Children growing up in the city has the advantage of a lot of interesting and exciting places to visit. They can go to the zoo, museums, art galleries and concerts. There are a lot of restaurants with different kinds of food. It’s easy to see every new movie that comes out. Children in the country don’t have a lot of these activities. All in all, I think a childhood in the city is better because it prepares you more for what real life is like.

คำแปลเรียงความภาษาไทย

มีทั้งข้อดีและข้อเสียของวัยเด็กในชนบทหรือในเมืองใหญ่เป็นการยากที่จะบอกว่าอันไหนดีกว่าอันไหน การเติบโตในชนบทนั้นหมายถึงการโดดเดี่ยวในระดับหนึ่ง คุณอยู่ในเมืองเล็กหรือตามฟาร์และไม่ได้อยู่กับคนเยอะ ที่สำคัญไปกว่านั้น คนที่คุณพบทุกวันมีแนวโน้มว่าจะเป็นเหมือนคุณ ส่วนใหญ่ก็จะมีเชื้อชาติเดียวกันกับคุณ มีพื้นเพเดียวกัน และก็จะไปโรงรียนเดียวกันกับคุณ ในเมืองใหญ่ คนที่คุณพบล้วนแตกต่างกัน มีเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน คุณจะเจอกับการผสมผสานที่น่าสนใจมากกว่า

คนในเมืองมีแนวโน้มว่าจะมาจากหลากหลายสถานที่และโยกย้ายที่อยู่กันมาก ดังนั้น จึงไม่มีความสำนึกของความเป็นชุมชนในเมืองเหมือนที่มีในชนบท คนในเมืองสามารถอาศัยอยู่ในตึกอพาร์ทเมนท์เดียวกันเป็นเวลา 20 ปี และไม่รู้จักเพื่อนบ้านกันเลย ในชนบททุกคนรู้จักัน สำหรับเด็กแล้ว มันหมายถึง ชนบทนั้นมั่นคงกว่า เด็กอาจจะหายหรือบาทเจ็บในเมืองและไม่มีใครที่จะหันไปหาได้ในชนบทนั้น ทุกคนคือเพื่อนบ้าน คนในชนบทรู้สึกผูกพันต่อกัน

เด็กที่เติบโตในเมืองนั้นมีข้อได้เปรียบในแง่สถานที่ที่น่าสนใจและน่าตื้นเต้นมากมายที่จะไปเที่ยว พวกเขาสามารถไปสวนสัตว์พิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงศิลปะ และคอนเสิร์ต มีภัตตาคารมากมายที่มีอาหารหลากหลายชนิด มันง่ายที่จะไปดูหนังใหม่ทุกเรื่องที่ออกฉาย เด็กในต่างจังหวัดไม่มีกิจกรรมเหล่านี้มาก เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว ฉันคิดว่า วัยเด็กในเมืองนั้นดีกว่าเพราะมันเตรียมตัว คุณได้มากกว่าสำหรับสิ่งที่เป็นจริงของชีวิต
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ยังมีตัวอย่างเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อต่างๆ อีกมาก จะทยอยลงให้เพิ่มเติมครับ 

ขอบคุณรูปจากอินเทอร์เน็ต

ตัวอย่างจดหมายขอฝึกงานภาษาไทย

สำหรับบทความนี้เอาตัวอย่างจดหมายภาษาไทยเพื่อขอสมัครเข้าฝึกงาน การเขียนจดหมายขอฝึกงานหรือสหกิจศึกษาควรเขียนด้วยความตั้งใจและตรวจสอบความเรียบร้อยให้ดีครับ หากเราสามารถเข้าไปฝึกงานยังบริษัทที่เราต้องการได้ ถือเป็นโอกาสที่ดีมากครับ หากเราทำงานได้ดี เราก็มีโอกาสได้รับเข้าทำงานที่บริษัทนั้นๆ หลังจากเราเรียนจบ 
คลิกที่นี่เพื่อดูจดหมายขอฝึกงานภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างจดหมายขอฝึกงานภาษาไทย ตัวอย่างที่ 1
                                                                              ชื่อ…………..นามสกุล……………

                                                                              ที่อยู่………………………………

                                                                              โทรศัพท์……………………………

                                              

                                                 วันที่………..เดือน……………พ.ศ. ……….เรื่อง ขอสมัครงาน

เรียน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท …………………………..

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1. ประวัติย่อ
                            2. ใบรับรองการศึกษา
                             3. รูปถ่าย

            ผมได้ทราบจากหนังสือพิมพ์………………….ฉบับวันที่…….. ว่าทางบริษัทเปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง………….………… ผมมีความสนใจที่จะสมัครงานใน ตำแหน่งนี้มากด้วยเหตุผล ดังนี้ คือ
             ผมรู้สึกสนใจและชื่นชมกับการบริหารที่มีประสิทธิภาพของบริษัท และชื่อเสียงของบริษัทที่ เป็นที่รู้จักทั่วไปมานานแล้ว เมื่อได้รับทราบข่าวการขยายงานของบริษัท ผมจึงมีความความประสงค์อยากเข้า ร่วมงานกับบริษัทของท่าน
             ในระหว่างศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ ผมได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานคือ เป็นประธานชมรม………….….. ขณะศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ซึ่งช่วยให้ ผมได้เรียนรู้การทำงานด้านการบริหาร การวางแผน การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
            นอกจากนี้ผมยังได้เลือกวิชาเฉพาะด้าน………………….. เป็นวิชาที่ตรงกับคุณสมบัติที่ท่าน ต้องการ และในระหว่างปิดภาคเรียนได้ฝึกงานด้าน…………..………… กับบริษัท…………..………………. เป็นเวลา……
             ด้วยเหตุนี้ผมจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าผมสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกรได้ดี ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการติดต่อจากท่านเพื่อสัมภาษณ์ในรายละเอียดต่าง ๆ และขอขอบคุณในความ กรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย
                                             
                                              ขอแสดงความนับถือ
                                            ………………………..
                                          (………………………)

---------------------------------------------------------------------------------------
ตัวอย่างจดหมายขอฝึกงานภาษาไทย ตัวอย่างที่ 2

                                                                             สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
                                                                             สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
                                                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                                                                             111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง
                                                                             จ.นครราชสีมา 30000

                                                 18 มกราคม 2548

เรื่อง สมัครงานสหกิจศึกษา
เรียน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

          ตามที่ทางบริษัทของท่านได้แสดงความจำนงรับนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2545 เข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร
          กระผมมีความสนใจใคร่ขอแสดงความจำนงในตำแหน่งดังกล่าว กระผมนายเฉลียว แสนฉลาดดี อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีความสนใจในงานของบริษัทท่านเป็นอย่างมาก กระผมได้ศึกษาตามหลักสูตรสาชาวิชา วิศวกรรมเครื่องกลในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน…………………………….เป็นอย่างดี รวมทั้งรายวิชา เกี่ยวกับ……………..  …………………………………………………………ซึ่งกระผมสนใจเป็นพิเศษและมีผลการ เรียนในรายวิชาดังกล่าวอยู่ในขั้นดีมาก และผลการเรียนโดยเฉลี่ยของกระผมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จากการที่ได้เป็น สมาชิกในชมรมต่างๆ ตลอดจนได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมของชมรมนั้น ทำให้กระผมได้เพิ่มความ ละเอียดรอบคอบ ความช่างสังเกต ความอดทน ความขยัน ความมีระเบียบในการวางแผนการทำงานของกระผมให้มี มากยิ่งขึ้น ดังนั้นกระผมจึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้และประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับบริษัทของท่าน นอกจากนี้กระผมยังพร้อมที่จะเรียนรู้ระบบการปฏิบัติงานตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำงานจาก บริษัทของท่าน สำหรับความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ กระผมสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
           กระผมมีความตั้งใจว่าจะสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และ จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทโดยเคร่งครัด กระผมยินดีที่จะให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากท่านต้องการ
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                  ขอแสดงความนับถือ
                                               (นายเฉลียว แสนฉลาดดี)

มือถือ: 01-877-7559
E-mail: chaleaw@sut.ac.th
---------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : สหกิจศึกษา www.sut.ac.th
ขอบคุณรูปจากอินเทอร์เน็ต

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ตัวอย่างจดหมายขอฝึกงานภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษาที่ต้องไปฝึกงานหรือสหกิจศึกษาที่บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องส่งจดหมายขอฝึกงานรวมทั้งประวัติย่อให้ทางบริษัทพิจารณา ซึ่งก็เหมือนกับการสมัครงานเลยนะครับ แต่ต่างกันตรงที่เนื้อหาเน้นไปด้านขอฝึกงาน ผมแนะนำให้นักศึกษาทุกท่านพยายามเลือกบริษัทฝึกงานตรงตามที่เราสนใจและอยากทำงานด้านนั้นจริงๆ และแนะนำให้เขียนจดหมายของฝึกงานให้ดีครับ เมื่อเราได้ทำงานที่บริษัทนั้นๆ หากเราทำงานได้ดี เป็นที่พอใจของบริษัท โอกาสที่เขาจะรับเราเข้าทำงานหลังจากเราเรียนจบก็มีสูงครับ 

ตัวอย่างจดหมายขอฝึกงาน ตัวอย่างที่ 1                     

                                                      School of Mechanical Engineering
                                   Institute of Engineering
                                                       Suranaree University of Technology
                                              111 University Avenue, Muang
                                          Nakhon Ratchasima 30000

                                               October 1st , 2004

The Human Resource Manager
Siam Machinery and Equipment Co., Ltd.
Bangpa-in, Ayuttaya 13160

Dear Sir / Madam,

         I am a 4th year student at Suranaree University of Technology, majoring in Mechanical Engineering. I would like to apply for training at your company. I am very interesting in <<……………………… ………….………………………………<related subject list>………………………………………………………>> I would be available participate for training from December 23, 2002 to April 11, 2003.
         In my opinion, learning from working with the work place is making much understanding than studying in the classroom. Sometimes there will have problems, which would allow me to gain more experience. I am confident in my ability to make new friends and my adaptation. I always do my work systematically and establishment. I am creative and I know how to apply my knowledge for solving immediately problems in work. I always ask for help if I would like to know something or make more understanding. And I always do my best.
         Please keep my informed of the status of my application. I would be glad to provide any further information needed. I am looking forward to these beneficial work experiences at your organization. Thank you for your consideration.

                                              Sincerely yours,
                                 (Mr.Chaleaw Sanchalarddee)

Mobile phone: 01-877-7559
-----------------------------------------------------------------------------------
ตัวอย่างจดหมายขอฝึกงาน ตัวอย่างที่ 2
                                                                School of Mechanical Engineering
                                                                Institute of Engineering
                                                                Suranaree University of Technology 
                                                                111 University Avenue, Muang
                                                                 Nakhon Ratchasima 30000
                                              
                                        October 1st , 2004

The Human Resource Manager
Siam Machinery and Equipment Co., Ltd.
Bangpa-in, Ayuttaya 13160

Dear Sir / Madam,

            Please consider me for the position of assistant engineer. I am confident that you will find me well qualified when you have looked at my resume.
            I am 4th year student of the Institute of Engineering, Suranaree University of Technology, majoring in Mechanical Engineering. Following my studying I enrolled at ………..<related subject list>.……… In my opinion, learning from working with the work place is making much understanding than studying in the classroom. 
            When studying at the university, I was an active member of Healthy Running Club and Bicycle Club. I was chosen as a representative to participate in various activities. I also work part-time at the Cooperative Education office. This gave me the opportunity to make new friends and know how to apply my knowledge for solving immediately problems in work. Therefore,I believe I am capable of using the computer. 
           Considering my education background and my enthusiasm to work as a part of one of the leading automobile companies in Bangkok, I certain that I will perform efficiently. If you find me eligible, I would be happy to come for an interview at your convenience. You can reach me at the above address or telephone me at 01-877-7559.

                                       Sincerely yours,
                              (Mr.Chaleaw Sanchalarddee)

Mobile phone: 01-877-7559
E-mail: chaleaw@hotmail.com   

ที่มา : สหกิจศึกษา www.sut.ac.th
ขอบคุณรูปจากอินเทอร์เน็ต